INGASTINAS YOGA

Endast den är HEL som följer HJÄRTATS väg

KUNDALINIYOGA


YOGAN uppstod- tror man- i Indien för många tusen år sedan. Idag är den spridd över hela världen som det kanske äldsta holistiska systemet för både fysisk och mental hälsa som vi känner till.

Syftet med yoga är att förena kropp och själ på ett sätt som ger medvetenhet, djup avspänning, inre frid, koncentration och klarhet i nära förbindelse med fysisk styrka och smidighet.

Själva ordet yoga betyder just ena, förena.

Vem som helst kan ägna sig åt yoga. Man eller kvinna. Ung eller gammal. Fullt frisk eller med någon form av skada eller handikapp.

Denna teknik fungerar för oss alla. Yogaställningarna kan anpassas efter dina förutsättningar. För gravida finns t.ex.speciella yogaprogram.

Yoga är på många sätt en unik träningsform, därför att den inte

bara tänjer alla delar av din kropp, utan den masserar också de inre organen och körtlarna.

Den logiska andningen med sina olika tekniker stimulerar cirkulationen och ökar syretillförseln till alla vävnader.

Yoga motverkar de processer i kroppen som leder till stelhet, trötthet, felaktig hållning ocnh åldrande.

KLASSISK KUNDALINIYOGA

En mycket kraftfull form av yoga är klassisk kundaliniyoga.

Av de olika grenar som idag finns av yoga anses kundaliniyogan vara en av de äldsta. Den undervisades länge i slutna sammanhang då den ansågs vara så kraftfull-  och endast till elever som nått en viss nivå av mognad. Först så sent som 1969 kom kundaliniyogan till väst, med en emigrerande indisk yogamästare - Yogi Bhajan. Han började öppet undervisa och sprida dessa tekniker i Kanada, USA och sedan i Europa.


Ordet KUNDALINI kan översättas som LIVSENERGI.

Det är medvetenhetens energi, den energi som håller dig levande - i ordets alla bemärkelser.

När kundalinin flödar fritt och starkt inom dig öppnas ditt sinne och du vaknar till en större medvetenhet och närvaro i dig själv och om livet i sin helhet.

Du finner yogadiscipliner i många kulturer, men ursprungslandet anses vara Indien.

Yogan består av olika stadier eller delar. Varje del behövde bemästras innan man gick vidare till nästa steg enligt det traditionella sättet att se yogautövning.

Dessa olika steg har utvecklats till separata yogasystem i sig på samma sätt som t.ex. medicinen har delats upp i olika specialiteter. Många läkare har tappat överblicken över helheten och har helt inriktat sig på sin del.

KUNDALINIYOGAN kan sägas vara MODER till all yoga eftersom i detta system ingår ALLA DELAR som har förgrenat sig. Trädet har här både rot, stam och grenar..

Så kan vi t.ex. se yogans förgreningar i

HATHA YOGA - som ett system för fysiska övningar och ställningar som ger flexibilitet och balans till din fysiska kropp.

PRANAYAMA - är andningens vetenskap. Kraften och nyttan av en medveten andning kan aldrig överskattas. Andning är en av de viktigaste redskapen i kundaliniyoga.

MANTRA YOGA - mantras är speciella ord eller fraser med kraft att hjälpa dig att släppa stress och att hålla dig fokuserad, klar och inspirerad.

LAYA YOGA- kombinerar andning, mantra och rytm för att uppnå högre medvetandetillstånd. Det är förknippat  med NAAD YOGA som är vetenskapen om ljudvibration och dess effekter på din kropp och själ.

RAJA YOGA - kombinerar koncentration och visualiserings-tekniker för att stimulera energicentrena som ligger utmed ryggraden och för att aktivera dina djupare egenskaper och låta dessa genomlysa din person.

KUNDALINIYOGA - är ett system som använder alla dessa aspekter, fysisk rörelse, daning, mantra, visualisering i syfte att hjälpa dig att leva i enlighet med din högsta potential.

Kundaliniyoga kallas också HUSHÅLLSYOGA. Denna yogaform erkänner fakta att du lever i en verklighet och inte i ett kloster eller i en grotta. Genom att enkelt integrera övningarna i dina dagliga rutiner och i din livsstil blir de möjliga för var och en att utöva.

I kundaliniyogan finns KRIYOR (övningar) sammansatta för de mest tänbara syften, som du kan använda dig av när du behöver dem.

MEDICINSK YOGA

MEDICINSK YOGA har utvecklats ur kundaliniyogan.

Efter noggrann prövning har vissa övningar utvecklats för att det skall vara enklare och mer möjligt att komma igång med den hälsosamma yogautövningen också om du känner att du inte riktigt orkar. Du kan helt enkelt bara vara trött och behöva lära dig att varva ned, att andas, att slappna av, att släppa taget. Din kropp kan ha stelnat och du kan besväras av smärta och ledvärk och behöver känna att du verkligen kan göra yoga precis efter vad som nu är möjligt för dig. Yogan anpassas helt efter dina möjligheter här och nu.

Medicinsk yoga kan du göra i grupp tillsammans med andra eller kanske väljer du att komma på några enskilda sessioner för att få hjälp att komma igång.

.GONGBAD


Upplev ditt livs vila, slappna av till ljudet av Gongen, som är det ljud, den vibration som är Universums sång och bortanför människans kontroll.

Vibrationerna är som vågorna i havet, de kommer från djupet och landar på stranden, levererar upphittade "saker" från djupet och drar sig tillbaka till evigheten. Om och om igen.

GONG

Gongen har använts i århundraden som transformerande verktyg. Idag finns det en ökad medvetenhet om hur ljud påverkar människan. I yogafilosofin anser man att ljudet påverkar hjärnan, avlägsnar skadade celler i kroppen och balanserar chakrasystemet. Ljudets vibrationer har en transformerande  effekt och ett tillstånd av fridfull medvetenhet uppstår.

Gongen har förmåga att ta en person till ett tillstånd bortom sinnet och tankarna. Ett tillstånd där du kan uppleva en enhet med allt. Den hjälper oss på ett effektivt sätt i processen att förändra invanda tankemönster och beteenden som många gånger hindrar oss från att komma i kontakt med vårt inre. Gongen är effektiv mot ett rastlöst och stressat sinne. Vi får hjälp att släppa djupt liggande spänningar och blockeringar under ett gångbar och härigenom känna oss vitaliserade till både kropp och sinne efteråt.

Under ett Gongbad ligger du ner, slappnar av och låter Gongens vibrationer skölja genom dig och ditt energisystem.

Den helande Gongen generar spridda toner/frekvenser som påverkar hjärnan. Det sker nästan omedelbart när Gongen s periodiska tryckvågor kommer in  i sinnets självmedvetenhet. Detta är Gongens medvetenhet eller Gongens väg. Syftet med en gongmeditation är att eliminera spår av emotionellt återkommande karma, genom att leda lyssnarna till yogiskt neutralt tillstånd kallat TURIYA. Upplevelsen av Gongen fördjupar kontakten med själen.

Gongen har använts i olika ceremonier under många hundra år.


KLANGMASSAGE

Vad är KLANGMASSAGE?

Klangmassage är en Ljudbehandling för Kropp och Själ.

Grundaren av den moderna Klangmassagen och Klangterapin är Peter Hess, född i Tyskland 1941. Ursprungligen utbildad diplomingenjör för fysikalisk teknologi började han intressera sig för olika orter med speciella krafter i Wales och Nepal.

Professor Wegners forskningsarbete runt klangens påverkan på människor inspirerade Peter i hans forskningar och ledde slutligen till bildandet av Institut för Klang-Massage-Therapie.

KLANGMASSAGE knyter an till urgamla östliga Kunskaper om Klangens läkande verkan. Befonner sig människan i samklang med sig själv och med omvärlden kan hon i frihet skapa en harmonisk och inspirerande livstillvaro. dessa kunskaper anpassade Peter Hess till den västerländska kulturen och till ett modernt tänaknde.


I vårt västerländska samhälle där vi dagligen utsätts för stress, oro och prestationskrav, överbelastning, sorg, spänningar och osäkerhet har vi blivit oharmoniska vilket gör oss själsligt och fysiskt sjuka.

Klangmassage kan återföra oss till den ursprungliga ordningen och harmonin och den erbjuder en väg till ett friskare liv.

Skålarna hjälper till att stämma kroppen till balans då stressen ochd problemen fått kroppen att vibrera i obalans.

HUR GÅR DET TILL

Oftast börjar vi med en stunds samtal för att kartlägga problemen och den aktuella situationen.

Sedan får du lägga dig ner på en ullmadrass på magen eller på ryggen beroende på var vi bedömer att skålarna bäst behövs.

En skål, eller flera skålar ställs på kroppen eller vid sidan om, och vibrationerna sätts igång med hjälp av en kläpp.

Avslutningsvis får du vila en liten stund och sedan dela dina upplevelser.


En behandling 60 min (inkl samtal) kostar 800:-.

Fullföljande behandlingar ca 30 min kostar 400:-.


För tidsbeställning kontakta Inga-Stina på

info@ingastinas-terapiyoga.se eller 0704852723


YINYOGA

YIN OCH YANG

Begreppet yin och yang härstammar från taoismen och är en term som innefattar allt som finns i kosmos. Yin och yang finns överallt i universum, i naturen och i oss själva.

Yin och Yang skapar kontrollerar och transformerar konstant in och ut ur varandra.

I kinesisk medicin är QI och YIN och YANG grundläggande begrepp.

HÄLSA är BALANS mellan yin och yang.

Har man obalans mellan dem kan man genom att harmonisera qi skapa hälsa igen.

VAD ÄR YINYOGA?

Yinyoga är en passiv form av yoga där vi sitter eller ligger i olika positioner under en längre tid, 3-5 minuter.

Vi låter musklerna slappna av med hjälp av kroppens egen tyngd. Ställen i kroppen som vi sällan kommer åt börjar öppnas.

Vi kommer på djupet åt bindväv, fascia, skelett och kroppen renas från slaggprodukter.

Flödet av Qi/Prana kommer igång.

Vi öppnar upp flödet av Qi (livskraft) i kroppens olika meridianer. Effekten är liknande den vi får av en akupunktur- eller akupressursession. Vi känner oss mer balanserade både mentalt och fysiskt.

Mindfulness

Eftersom vi sitter eller ligger länge i varje position är det en stund för oss att komma i kontakt med vår kropp, lyssna till vår andning och vara närvarande i det som sker just nu. För en stund kan vi glömma det förflutna och framtiden och upptäcka nuet. Vi vänder vår uppmärksamhet inåt och tränar sinnet lika mycket som kroppen.

Återhämtande form av yoga som gör kroppen mjuk och smidig.

Yinyogan är en återhämtande och enkel form av yoga. Sammanlagt finns runt 20-30 olika positioner. Många av positionerna känns igen från bl.a. Hathayogan, men utövas ur en annan utgångspunkt. Ett bra komplement till mer dynamisk träning där vi aktiverar våra muskler och ständigt är i rörelse i yangaktivitet.

Cirkulationen kommer igång och vi blir mjukare. Våra liv idag innefattar ofta så mycket yang både fyiskt och mentalt. Yinyogan är ett bra sätt att hitta mer balans, en stund för återhämtning och samtidigt bli smidigare.


MEM-YOGA


"When you exist in your most powerful resonance, you are lika a resonating Gong, experiencing the bliss of true health."

We don´t have a life, we are life itself, and simultaneously we are the witness to life an all its expressions as it unfolds....

         Mooji


VAD ÄR MEM Gong Yoga?

MEM är en holistisk metod i hälsa och välmående.

MEM står för Muscle Emotion Meridian och innebär att du via meridianerna (enligt kinensisk läkekonst) kan arbeta med muskler och känslor.

MEM har utvecklats genom kiropraktiska muskelteststudier, traditionell kinesisk medicin, meridianer, chiflöde, yoga (andning, asanas, kroppslås, ljud och vibrationer).

Det är en terapeutisk yogaform som också bygger på intention och intuition. Övningarna i ett yogapass är inte bundet till en specifik yogaform eller tradition även om det finns vissa likheter med kundaliniyoga. Inte så konstigt kanske, med tanke på att grundaren av MEM Gongyoga, Don

Conreaux, var en av de första eleverna till Yogi Bhajan, som förde in kundaliniyogan till västvärlden på 60-talet.

Don Conreaux har arbetat fram MEM Gongyoga i samarbete med gongmästare Tom Soltron och yogalärare Abby Delsol.


Ett MEM Gong yogapass utformas från en av de tolv meridianerna och de muskler som är associerade till meridianen. Andra faktorer som påverkar val av övningar i passet kan vara årstid.


Ett yogapass börjar med intoning, vilket kan vara olika beroende på val av meridian och muskler.

Därefter följer en stunds andningsövning då intentionen för passet medvetandegörs.

Det kan handla om något vi behöver hjälp med just nu. Efter en stunds uppvärmning görs övningar för en specifik meridian och dess funktioner, både fysiska och känslomässiga.

Därefter avspänning till Gongens vibrationer innan kroppen väcks igen och passet avslutas med uttoning.

Passet kan också innehålla en meditation innan uttunning.


KOMBINATION.

Det är också helt möjligt att välja ut vissa muskler eller meridianer du vill arbeta med och sätta ihop det med det aktuella passet i någon av de övriga yogaformerna.


Copyright @ All Rights Reserved